Uppdrag 2:

Kv Fredriksdal 8

Skanska bygger nya bostäder i västra Hammarby sjöstad, och vi har i detta projekt gjort en externbullerutredning där ljudnivån från väg- och spårtrafik har beräknats utifrån Nordisk beräkningsmodell. Vi har även deltagit i projekteringen av den interna ljudmiljön för samtliga etapper.Kontakta oss

Har du frågor som gäller ljudmiljö i det stora eller lilla formatet? Vi hjälper dig!

Skriv en rad om ditt projekt i formuläret till höger, eller ring oss på 08 - 96 33 77.

Namn:

E-post:

Meddelande:

 Upphovsrätt © 2016 Akustikbyrån